Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.sklep-seniora.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator)jest Firma Wojciech Bielak, 32-744 Łapczyca 628, numer identyfikacji podatkowej NIP: 868-176-38-60
 3. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy pod adresem www.sklep-seniora.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych, a także rejestracji z zastrzeżeniem punktu 9.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych. Zamawiający swoje dane podaje dobrowolnie, jednak nie podanie niektórych danych może uniemożliwić złożenia zamówienia przez Konsumenta, gdyż Sprzedający nie będzie mógł zrealizować zamówienia (np. wysłać zamówienia) oraz ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Do realizacji zamówienia Sprzedający oraz podmioty trzecie (przewoźnik) zbierają następujące dane Konsumenta:
 • nazwisko i imię
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy
 • adres email
 • numer telefonu
 • numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców)

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)
 • w celu zatrudniania pracowników

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

o   przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

o   na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

o   a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

 1. Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych.

 

 1. Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

 

pliki cookies

 

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony WWW było bezpieczne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Aby osiągnąć ten cel jest wykorzystywane są pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, w celu zebrania informacji na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Informacje te są niezbędne, aby serwis mógł działać prawidłowo. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, identyfikacji użytkowników jako zalogowanych na stronie, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz zapamiętywanie towarów zamówionych na stronie realizacji zakupu. 

 

Rodzaje plików „cookies”?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

 

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: