Regulamin sklepu

Regulamin od 25.12.2014 r.

 

 

 

I. Warunki ogólne

 
1. Sklep internetowy esklep-medyczny.pl, dostępny pod adresem www.esklep-medyczny.pl, prowadzony jest przez Firma Wojciech Bielak. Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej nadał numer identyfikacji Regon: 121190159. Siedziba firmy: Łapczyca 204, 32-744 Łapczyca. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 8681763860
 

Firma Wojciech Bielak,

32-744 Łapczyca 628

nr konta
73 1020 4984 0000 4902 0038 7563

tytułem: numer zamówienia

 

 
2. Adres do korespondencji i reklamacji:

Firma Wojciech Bielak, 32-744 Łapczyca 628


tel. kom: 510445760 (Orange - zgodnie z cennikiem Twojego operatora)
esklep@esklep-medyczny.pl

 

 

3. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.esklep-medyczny.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  www.esklep-medyczny.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu znajduje się w opisie na stronach produktów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 

7. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

 

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu esklep-medyczny.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu.

 

9. Do korzystania ze sklepu internetowego http://www.esklep-medyczny.pl, do przeglądania asortymentu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 31.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 46.0. i wyższej, Safari w wersji 8.0 i wyższej.

 

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienie można składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "realizuj zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

 

a. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej.

 

 

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

 
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.esklep.medyczny.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 

4. Firma Wojciech Bielak wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

 


6. Firma Wojciech Bielak umożliwia indywidualny odbiór zakupionego towaru.

 

 

III. Formy płatności

 

1.Wpłata na konto Firma Wojciech Bielak przed wysyłką lub przy odbiorze.

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on-line - przelew internetowy, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty lub przy odbiorze. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta Firma Wojciech Bielak, tytuł przelewu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule numeru zamówienia.

 


IV. Dostawa i transport

 

1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

 

b. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

 

c. Czas realizacji zamówienia (dostawy) jest podany przy każdym produkcie:

"Od ręki" - wysyłka do 1-3 dni (roboczych),

"do 3-7 dni" - wysyłka max. do 7 dni (roboczych),

"do 14 dni" - wysyłka max. do 14 dni (roboczych).

 

2. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów widoczne są dla Państwa w zakładce "koszyk" (cena transportu widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się dostępne przesyłki i koszty transportu do wyboru dla Kupującego. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

 

3. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej

 

4. Z chwilą wydania towaru kurierowi sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

 

 

V. Reklamacje  

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki prosimy w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody oraz opis uszkodzeń/braków.

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy np. pod adresem esklep@esklep-medyczny.pl, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub innej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

VI. Odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: esklep@esklep-medyczny.pl, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub innej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

Firma Wojciech Bielak,

32-744 Łapczyca 628

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz .pdf

 

Formularz zwrotu towaru pobierz .pdf

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

 

 

VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r informuję, iż:

1)      Administratorem moich danych osobowych jest Firma Wojciech Bielak z siedzibą w 32-744 Łapczyca 628, numer identyfikacji podatkowej NIP: 868-176-38-60

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji marketingowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3)      Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania firmie będącej naszym dostawcą usług związanych z [np. obsługa wysyłki newslettera], wyłącznie w celu elektronicznego wprowadzenia i przechowywania do prowadzonego przez nas zbioru oraz wysyłki informacji

4)      Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom

5)      Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi, do momentu wypisania się z newslettera

6)      posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wysyłki informacji

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Spory związane z usługami świadczonymi przez Firma Wojciech Bielak w ramach www.esklep-medyczny.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................

 

Regulamin do 25.12.2014 r.

 

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 
1. Sklep internetowy esklep-medyczny.pl, dostępny pod adresem www.esklep-medyczny.pl, prowadzony jest przez F.H.U. DREW MEBI. Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej nadał numer identyfikacji Regon: 121190159. Siedziba firmy: Łapczyca 204, 32-744 Łapczyca. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 8681763860
 

 

Wojciech Bielak

F.H.U. DREW MEBI

32-744 Łapczyca 204

nr konta
73 1020 4984 0000 4902 0038 7563


2. Adres do korespondencji:

F.H.U. DREW MEBI
32-744 Łapczyca 204
tel.: 502760292
esklep@esklep-medyczny.pl

 

 

3. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.esklep-medyczny.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  www.esklep-medyczny.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu znajduje się w opisie na stronach produktów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 

7. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

 

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu esklep-medyczny.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.

 

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienie można składać składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

 

a. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej.

 

 

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

 
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.esklep.medyczny.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 

4. F.H.U. DREW MEBI wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

 


6. Firma F.H.U. DREW MEBI umożliwia indywidualny odbior zakupionego towaru.

 

III. Formy płatności

 

1.Wpłata na konto F.H.U. DREW MEBI przed wysyłką lub przy odbiorze.

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on-line - przelew internetowy, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty lub przy odbiorze. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta F.H.U. DREW MEBI, tytuł przelewu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule numeru zamówienia.

 


IV. Dostawa i transport

 

1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności wpłata/przelew lub przy odbiorze czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

 

b. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

 

c. Czas realizacji zamówienia (dostawy) jest podany przy każdym produkcie:

"Od ręki" - wysyłka do 1-3 dni (roboczych),

"do 3-7 dni" - wysyłka max. do 7 dni (roboczych),

"do 14 dni" - wysyłka max. do 14 dni (roboczych).

 

d. Przesyłki "za pobraniem" wysyłamy w ciągu 24 h od złożenia zamówienia. W kroku trzecim koniecznie wybierz "PŁATNOŚC PRZY ODBIORZE".

 

 

e. termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 

 

2. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów widoczne są dla Państwa w zakładce "koszyk" (cena transportu widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się dostepne przesyłki i koszty transportu do wyboru dla Kupujacego. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

 

3. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej

 

 

V. Reklamacje  

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki prosimy w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody oraz opis uszkodzeń/braków.

 

2. Jeśli reklamacja będzie dotyczyć wad technicznych zakupionego towaru, wadliwy towar należy odesłać na adres:

F.H.U. DREW MEBI

32-744 Łapczyca 204

 

3. Koszty odesłania towaru ponosi Sprzedający.

 

 

VI. Zwroty

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

 

 

2. Zwracany towar należy odesłać na adres  F.H.U. DREW MEBI, 32-744 Łapczyca 204, Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą na konto wskazane przez Kupującego.

 

 

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, ściśle zgodnych z obowiązującym prawem.

 

 

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przetwarzanie przez F.H.U. DREW MEBI danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Kupujacy ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.