Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Jeśli napotkałeś problemy techniczne na naszych stronach

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Nota informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Firma H.U. DREW MEBI z siedzibą w ŁAPCZYCA 204, 32-744 ŁAPCZYCA, numer identyfikacji podatkowej NIP: 868-176-38-60
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania firmie [tu wpisać adres nazwę i adres firmy u której hostowana jest strona internetowa], będącej naszym dostawcą usług związanych z utrzymaniem tej strony internetowej, wyłącznie w celu elektronicznego wprowadzenia i przechowywania do prowadzonego przez nas zbioru
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi